Årsberetning DHG Gymnastik marts 2018 – marts 2019

 

Gymnastiksæsonen 2018-2019 tager snart sin afslutning, men hvad der er sket i tidsrummet marts 2018 til marts 2019 er indeholdende mange opgaver, udfordringer og oplevelser.

Som hovedoverskrifter er:

  • Møder
  • Opvisninger
  • Konkurrencer
  • Stævner
  • Arrangementer (herunder Gymnastikskole, familiedag, Julestue, fastelavn og DHG-dag).

For at alle opgaver og udfordringer kan gå op i en højere enhed, og dermed også blive til en positiv oplevelse for både gymnaster, instruktører og bestyrelse, må alle disse gå hånd i hånd, da alle er afhængige af hinanden.

Min oplevelse er, at vi har et godt samarbejde på tværs, men der vil altid være plads til forbedringer. Der skal være plads til nye idéer og tanker. Vi skal udvikle og ikke afvikle. Udvikling er også afhængig af de offentlige instanser, og her tænkes bl.a. på ting som: tilskud, træningsfaciliteter mm. Ligeledes er udvikling også afhængig af frivillige hænder.  

Som jeg læste i en artikel i avisen, søndag d. 24. februar, så er Gislev gymnastikforening i fare for at dø, grundet citat: ”Forældrene afleverer deres børn til gymnastik og henter dem igen. Hvis man vil have et foreningsliv, og det skal fortsætte, så skal man engagere sig.” Det har betydet, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer trækker sig ved kommende generalforsamling.

Som en af hovedoverskrifterne nævnte jeg punktet ”møder”.  

 

Møder

På årsbasis afholder bestyrelsen gennemsnitlig 10-12 møder foruden de 3 instruktørmøder, møder i skolefritidsudvalg, møder i DGI, GymDanmark, SIKO samt forskellige møder i forbindelse med arrangementer/stævner af forskellig art, hvilket i alt er en stor del af det frivillige arbejde.

Udover det styrende organisatoriske netværk, så er der altid brug for nye instruktører til det udøvende instruktørteam.

 

Vi har forskellige gymnastiske tilbud i DHG Gymnastik, som fra sæson til sæson ofte bliver berørt af situationer, hvor hjælpere og instruktører stopper af forskellige årsager, og vi skal derfor finde nye personer, som kan dække behovet. Hvor er de? – hvornår kan de? – hvad kan de? – hvad forventer de af sig selv og af bestyrelsen? Nogle bliver i mange sæsoner og nogle kun i én sæson. Odense er en studieby/pendlerby, så her ligger måske en af årsagerne til, at udskiftningen af instruktører nogle sæsoner kan være større end andre. Andre kan vi næsten ikke slippe af med. Godt for det, for så har vi den udfordring mindre.

Der skal derfor lyde en stor tak til de instruktører, som gennem mange år har vist engagement i og foreningsfølelse for DHG Gymnastik. Nogle har tidligere været instruktører – stoppet - men er så vendt tilbage. Derfor ALLE og jeg mener ALLE instruktører og hjælpere – er med til at gøre en forskel for gymnastikken og især her i DHG Gymnastik.  

Vi startede den officielle sæson i uge 36. Når jeg siger officielle, så er det fordi konkurrenceholdene allerede var startet. Som et nyt tiltag på programmet – Crossdance – var vi spændte på, om vi evt. kunne konkurrere med Fitnesscentrene. Holdet fik en god start, og vi håber, at det også er et hold, vi har på programmet til næste sæson.

Antallet af medlemmer er ikke over 1000, som det var for år tilbage, hvilket vi selvfølgelig gør os nogle tanker om. Hvad er årsagen – hvad skal der til – hvad kan vi gøre, og hvilke muligheder har vi?

 

Opvisning, konkurrencer og stævner  

Dejligt at opleve at mange af vores hold deltager i de tilbud, som både DGI og GymDanmark tilbyder. Nogle hold deltager ved mange arrangementer og andre deltager ved færre, men DHG Gymnastik er samlet set rigt repræsenteret over hele perioden, hvor opvisningerne står på.

I forhold til vores eget stævne, DHG dagen, så blev opvisningsdagen i 2018 igen afviklet på en god måde. Dagen startede med, at de 2 Dalumhaller blev gjort klar til at modtage alle gymnaster, instruktører og publikum. Der bliver opsat stole, borde, afskærmning samt pyntet op med blomster mm. Musikanlæg blev afprøvet og så kunne dagen tage sin begyndelse. Der var 650 betalende tilskuere.

Der var igen en bred vifte af forskellige hold repræsenteret, det være sig lige fra de helt små til de mere modne gymnaster. Viften omhandlede aktiviteter som breddegymnastik med rytme og spring til konkurrencegymnastik.

Når jeg her nævner konkurrencegymnastik, så har vi haft hold, som har deltaget i konkurrencer såsom: GPR (Grand Prix Rytme), Æstetisk gymnastik og Sports Acro konkurrence. Disse gymnaster og trænere har deltaget i udtagelsesstævner, Regionsmesterskaber og sluttelig DM konkurrencer.

Nogle af disse hold har endvidere været udtaget til opvisninger og andre konkurrencer end de traditionelle. Det ene udtagelsesarrangement blev afviklet i Tivoli i København. Her deltog både Estella fra GPR og Sports Acro.

Acro konkurrence deltog i Danmark har Talent og nåede helt frem til finalen. Ikke en vinderplacering, men helt sikkert en oplevelse for livet. De blev derfor også tildelt DIR´s  sportspokal for deres gode præstation inden for denne gymnastikdisciplin.

Ligeledes har Sports Acro deltaget i stævner som EURO Gym, hvor de opnåede en placering, som gav en bronzemedalje. I forlængelse af dette stævne deltog Sports Acro også i Gym for Life i Liêge/Belgien. En tur som byder på mange oplevelser og indtryk fra det meste af verden.

Estella havde også, ved hård og intens træning, arbejdet sig frem til at blive udtaget til WM for pigerække i æstetisk konkurrence, Graz/Østrig.  Her opnåede holdet en 9. plads, hvilket er meget flot i disse kredse.

I forlængelse af ovennævnte kan allerede nu oplyses, at Estella, nu junior og Valiit pigerække, er udtaget til AGGs World Cup i Sofia/Bulgarien i marts måned. De er faktisk afsted nu og rejst i dag.

Øvrige resultater kan læses sidst i referatet.

 

Arrangementer – herunder Gymnastikskole, Familiedag, Julestue og Fastelavn

Gymnastikskolen, som lå i perioden 6.-8. august, forløb igen i år over al forventning. Vi havde kalkuleret med 30 deltagere, men vi nåede op på 39, hvilket ikke gav nogen negativ udfordring. Vejret var godt og der blev arbejdet ihærdigt både inde og ude.

Der blev søgt og ydet sponsorat fra flere forskellige virksomheder og forretninger i form af frugt og juice. Ellers havde flere frivillige sørget for kage og andre fornødenheder til såvel gymnaster som til instruktører og hjælpere. 3 fantastiske dage, som sluttede af med en tur i BowlnFun for de frivillige. Samtidig skal lyde en tak til ALLE hjælpere uanset status.

Familiedagen, som altid afholdes 2. søndag i november. En dag hvor børn og voksne samles i Idrætshallens træningssal for at få en fælles oplevelse med stor aktivitet og fællesskab. Her skal også lyde en stor tak til alle hjælpere for deres indsats.

Det er desværre tvivlsomt, om vi stadig kan få dagen i hallen, da den anvendes af faste brugere, som så må vige for vores aktivitet.

Julestuen, som altid afvikles første tirsdag i december, er et arrangement henvendt til den voksne målgruppe. Intet nyt under solen her. Alt kørte som det plejer og faktisk også med samme deltagerantal, ca. 100 personer.

Fastelavn, som er det sidste arrangement før DHG dagen, blev afholdt den 3. marts. Dagen forløb fint med tøndeslagning og hygge. Desværre var antallet af børn skuffende lavt. 20 børn var tilmeldt imod sidste år, hvor der var ca. 50 tilmeldt, men som igen var endnu færre end i 2017. Vi vil tage denne dag op i bestyrelsen, for at se om vi skal fortsætte med denne aktivitet eller hvad der evt. kan gøres for at få vendt antallet af tilmeldte. Arbejdet er næsten det samme, uanset om der er få eller mange børn. Der skal også her lyde en stor tak til de frivillige, som gjorde dagen god for de fremmødte.

 

Sponsorater

En forening, som gerne vil være med, hvor det sker, og som samtidig også gerne vil tilbyde foreningens medlemmer og instruktører nogle optimale forhold, kan give nogle udfordringer i forhold til det økonomiske. Derfor forsøger vi at søge forskellige fonde, når der skal indkøbes nye redskaber og rekvisitter. Dette er ikke en let opgave, for der er mange om buddet. Vi vil helst holde kontingentet på et fornuftigt niveau, så derfor kan det nogle gange være svært at opfylde alle ønsker.

Vi kan dog oplyse, at vi har en god sponsoraftale med Nordfyns Bank, ikke med pengebeløb, men med oplevelser eller andet. Dette betød bl.a., da vi afholdt vores første instruktør- og hjælpermøde i august måned, hvor en repræsentant fra det sidste Verdenshold var inviteret til at give et lille foredrag. Dette sponsorerede Nordfyns Bank, hvor de ligeledes betalte for mad og drikke ved mødet.

Endelig har Nordfyns Bank også sponsoreret T-shirts til alle instruktører.

Konklusion: En sæson med mange gode oplevelser og nye tiltag. Der kan selvfølgelig stadig være plads til forbedringer og nye visioner.

Sluttelig vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og den store frivillige indsats. I den travle hverdag har alle også fundet plads til at gøre noget for andre.

 

Sonja B. Jakobsen 
Formand
DHG Gymnastik

 

Resultater fra GPR og Sportsakrobatik

GPR /FM

Mikro Tam Thea 2(2)

Mini 8-10 år Team Adea 2(3)

Mini 10-12 år Team Gaia 2(3)

Pigerække Team Estella 2(3)

Senior FRI Team Aicka 1(1)

GPR/DM

Mikro Team Thea 5(13)

Mini 8-10 år Team Adea 5(12)

Mini 10-12 år Team Gaia 6(11)

Pige 1. div. Team Estella 3(8)

Senior FRI Team Aicka 2(8)

Æstetisk/DM

Pige 1 division Team Estella 1 (8)

Sports Akrobatik/FM

International junior pige par  DHG 1. + 2.(2) 

National DK1 pige gruppe  DHG 1(1)

National DK3 pige gruppe  DHG 1. + 2.(2)

International senior dame gruppe   DHG 1(1)

Sports Akrobatik/DM

International junior pige par 1. div.  DHG 1(5) + 5(5)

National DK1 pige gruppe 3. div. DHG 2(8)

National DK3 pige gruppe 2. div.  DHG 5(8)

National DK3 pige gruppe 3. div.  DHG 7(7)

International senior dame gruppe 2. div.  DHG 2(5)