Årsberetning DHG Gymnastik 2016-2017 

 

Perioden for DHG Gymnastik marts 2016 - marts 2017 er nu veloverstået. I den periode er der foregået mange forskellige ting og oplevelser.  

Vi startede lige efter sidste generalforsamling med vores DHG dag. Igen en dag, hvor der var stor aktivitet fra start til slut, og der var pænt besat af tilskuere dagen igennem. En dag hvor de fleste af vores hold var repræsenteret – altså de hold, som hen over vinteren, målrettet havde arbejdet med opvisningsprogrammer. Flere af holdene havde dog allerede fra starten af marts været til flere opvisninger rundt omkring i det Fynske land og nogle også uden for Fyn. 

Vi kan dog konstatere, at vi de seneste år har måttet planlægge med ét til to færre hold til DHG dagen. Grunden til dette kan bl.a. skyldes, at færre hold ønsker at bruge tid på opvisning, men årsagen kan også ligge i, at vi har måttet lukke flere hold, og dermed ikke har haft grundlag for at kunne fremvise et så langt opvisningsprogram. Vi kan dog håbe på, at fremtiden kan ændre sig, så både medlemstallet og udbuddet af hold kan betyde en forøgelse af opvisningsprogrammets varighed. Samtidig skal her dog oplyses, at de hold, der var med til DHG dagen, både gav publikum noget for øjet og øret. Der blev vist aktivitet, kreativitet og dramatik, ja, dette lige fra de mindste spilopper til de voksne og endelig vores konkurrencehold. Super flot. 

På DHG dagen blev de 2 pokaler Frede Højmark Vandrepokal og ”Mor-datter” pokalen uddelt. 

Frede Højmarks Vandrepokal med givet til Maj Dalgaard og ”Mor-datter” pokalen blev givet til  Louise Skytte Andersen. Endelig fik Joan Hille DIR’s (Dalum Idrætsring) lederpokal. Alle 3 pokaler blev givet for stort arbejde i DHG Gymnastik samt den entusiasme at være en del af DHG Gymnastik. Vi håber og tror stadig på, at der findes instruktører og bestyrelsesmedlemmer, der vil gøre et stykke frivilligt arbejde og dermed skabe aktivitet og visioner til glæde og gavn for så mange medlemmer som muligt. 

Vi kan i DHG Gymnastik kun være stolte af vores forskellige konkurrencehold, både i antal men også ift. placeringer. På landsplan kender man DHG Gymnastik som en stor forening, men også for vores deltagelse i de mange forskellige konkurrencer. 

Inden DHG dagen havde vores konkurrencehold været til indledende runder og efterfølgende afsluttet sæsonen med DM-konkurrencer inden for Sports Acro samt Grand Prix Rytme og Æstetisk gymnastik. Resultater findes sidst i referatet. 

I den sammenhæng skal her nævnes, at vi for første gang nogensinde, havde et hold med til WM i Æstetisk konkurrence. Holdet fik en fantastisk oplevelse og opnåede et fint resultat, når man tager i betragtning, at det er første gang i DHG Gymnastiks historie, at klubben er repræsenteret ved et WM. Den største succes for Team Aida var nok, at de opnåede at slå 2 af de stærkeste rivaler fra Danmark, her Greve og Espergærde. 

Udover denne flotte mulighed så har Team Estella og SportsAcro  været udtaget til at give opvisning i Tivoli. Dette er dog kun muligt, hvis man har vist format og opnået tilfredsstillende resultater ved DGF konkurrencer. 

Ligeledes var vi igen i år, i den super flotte situation, at vi havde 6 Acro gymnaster, som var udtaget til Landsholdet. Landsholdet var til konkurrence i Geneve og både DHG’s instruktør, gymnaster og landsholdstræneren var tilfredse med holdets resultat. 

Ja, vi kan i bare dét i DHG Gymnastik, og dette kan ikke lade sig gøre uden gode, dygtige instruktører og ihærdige gymnaster. Endelig skal ikke mindst nævnes, at vi ligeledes har nogle fantastiske instruktører og hjælpere til at undervise og fastholde alle vores breddehold. Der bliver lagt mange ihærdige timer i salene alle ugens 6 dage, ja selv lørdag, hvor vi har 2 hold i aktivitet. 

Som tidligere nævnt, så har vores medlemstal været nedadgående ift. til sidste år, og alligevel har vi haft ventelister på nogle af vores børne-/ungehold, hvilket selvfølgelig er en positiv konstatering. Og dog. For hvor skal vi gøre af disse gymnaster. Vi har ikke lokaler, til at oprette hold for disse børn på venteliste. Vi vil jo helst ikke afvise dem, og dermed magtesløse se til, at disse børn finder en anden forening og måske ikke vender tilbage til DHG Gymnastik sæsonen efter. Vi er desværre nogle gange op imod vindmøller, når det gælder forståelse fra andre idrætsgrene – at gymnastik også kræver plads til gymnastiske udfoldelser.  

Med hensyn til udbud af hold, har vi desværre, ved sæsonstart, været i den situation, at vi ikke kunne besætte nogle af vores tidligere hold med instruktører. Dette være sig bl.a. ”Store Bolde” og Fyraftensdamer. Det, at værge instruktører, er en udfordrende opgave i sig selv. Dé hænger ikke på træerne. 

Som noget nyt på programmet, havde vi ellers fået fat i en Line-Dance instruktør og dermed oprettet et hold. Dette tiltag viste sig dog ikke at være et trækplaster, hvorefter det måtte lukke, grundet for få tilmeldte.  

Mange andre gode og positive ting, som er foregået i den forgangne tid, skal nævnes her:  

Fastelavn. Igen i år fik vi afholdt fastelavn. Der var dog ikke så mange tilmeldte, som vi kunne have ønsket os. De, der var mødt op, fik en dejlig oplevelse og det skal dog stadig være en tradition, så længe vi, og de tilknyttede instruktører, synes, at det er det hele værd. 

Julestue. Primært et arrangement for de voksne medlemmer. Der var, som gennem de sidste flere år, god tilslutning, og med næsten samme antal deltagere. Arrangementet blev afholdt i Dalumskolens Aula. 

Familiedage. I flere år har der været afholdt familiedag i november i Odense Idrætsparks træningssal, som også plejer at være en god dag hvor børn og forældre/bedsteforældre boltrer sig med redskaber og lege.  Som et nyt tiltag bød vores Acro-instruktører ind med også at holde en familiedag for Acro. Dette kan vi kun byde velkommen. Dog viste det sig at begge familiedage kom til at ligge på samme dag, dog med Acro, som afviklet i Dalumhallen. Måske ikke så heldigt, så til næste sæson tænker vi på, at slå de 2 arrangementer sammen, så børn og forældre får mulighed for at kunne være begge steder, og ikke vælge arrangement. 

Salsa. Primært har aktivitetsdage været for børn, så hvad kan vi tilbyde de voksne. Der blev arrangeret en dag med Salsa, som skulle være for alle i DHG Gymnastik, og alle måtte meget gerne tage flere med sig. Det kunne være familie eller venner. Der var ikke sat begrænsning. Arrangementet var dog ikke gratis, da der blev hyret en professionel instruktør. Der meldte sig 7 til at danse Salsa, så desværre måtte vi aflyse. Kunne det være fordi, at det ikke var gratis? Det er i hvert fald svært at konkludere. Dagen var meldt ud i god tid, og med så mange voksne medlemmer var det lidt tankevækkende, at vi ikke kunne samle nok. Vi kan jo altid prøve igen

Alt-i-alt har perioden fra marts 2016 – marts 2017 været præget af positive, meget positive og mindre positive tilbageblik. Vi vil selvfølgelig helst tænke tilbage på de positive situationer, men må samtidig være opmærksomme på de mindre positive situationer og dermed forsøge at gøre noget ved dem. Det kræver arbejde fra flere fronter. Bestyrelsen må varetage de elementære opgaver, men vi må også få de øvrige aktive, såsom instruktører og hjælpere, med på idéer, og i fællesskab tage del i en forenings visioner og dermed fremme kvaliteten. Det er vigtigt at have ”JA-hatten” på, for intet kommer af sig selv. Vi skal være på forkant, vi skal være nytænkende, og det frivillige foreningsliv skal fortsat gerne forblive frivillig. Lad os fastholde DHG Gymnastik som et rart sted at være, både for bestyrelse, instruktører og gymnaster. 

Sluttelig vil jeg sig tak til mine bestyrelsesmedlemmer for jeres frivillige arbejde, jeres engagement og ikke mindst fordi vi sammen vil DHG Gymnastik.

 

Formand 

Sonja B. Jakobsen 

DHG Gymnastik 

 

Resultater for Grand Prix Rytme, Æstetisk og SportsAcro  

 

Grand Prix Rytme 

Junior Team Fricka: 2. plads (5) 

          Team Tanith: 3. plads (5) 

Senior Fri- 1. division Team Aya: 4. plads (7) 

Senior Team Aida: 3. plads (8) 

Mikro Team Evelin: 7. plads (12) 

Mini Mono 2. division Team Gaia: 1. plads (10) 

Mini 10-12 år 1. Division Team Estella: 3. plads (10)

 

Æstetisk/AGG 

Piger 10-12 år Team Estella:  4. plads (10) 

Junior Team Fricka: 3. plads (6) 

           Team Tanith: 5. Plads (6)

 

Open Nordic Cup Junior 

Team Ficka: 5. Plads (5)

 

Open Nordic Cup Senior 

Team Aida: 4. Plads (5)

 

World Championships I AGG 

Team Aida: 27. Plads (34)

 

Resultater for Acro 

Junior Pige Par - Nat. – 1. Division: 2. Plads, 4. plads og 6. plads (8) 

Junior Pige Gruppe - Nat. – 1. division: 6. plads (8) 

Junior Pige Gruppe - Nat. – 2. division: 2. plads (7) 

Junior Pige Gruppe - Int. – 1. division: 1. plads (8) 

Senior Par – Int. 1. division: 6. plads (9) 

Senior Dame Gruppe – Int. 1. division: 8. plads (8)